שירותים לרשויות וגופים ציבוריים

ייעוץ תעריפי תכנון

הנסיון שלנו:

 • שנים רבות של ניהול התקשרויות מתכננים בגופים ציבוריים כגון:
  משרד השיכון, משרד הביטחון, עיריות ומועצות אזוריות רבות, חברות כלכליות, חברות עירוניות, מע”צ, רכבת ישראל, יזמים פרטיים וגופים נוספים
 • היכרות מעמיקה של כל סוגי התעריפים הקיימים בשוק – תעריף משהב”ש, תעריף משהב”ט, תעריף א.א.א.י, תעריפי חשכ”ל, תעריף משרד התחבורה, תעריף הרכבת, מע”צ, ממ”י ועוד
 • ספק של משרד הבינוי והשיכון– אנו אחראים לכתיבה וחידוש תעריפי התכנון בכל הדיסציפלינות, כולל כתיבת תעריפים חדשים בתחומים שונים
 • ספק של משרד הביטחון – אנו מחדשים את תעריפי התכנון של משרד הביטחון (הספר הצהוב), לכל שלבי התכנון ( תכניות אב מתאר, תכניות מפורטות ותכנון מפורט) ובכל הדיסציפלינות האפשריות. כמו כן, מייעצים באופן קבוע בכל הנוגע לשכר התכנון, לענפים רבים במשהב”ט.
 • הכנת תחשיבי שכר, בחינת תחשיבים, הצעות מחיר ותמחורים של אלפי פרויקטים מסוגים והיקפים מגוונים
 • תמחור פרויקטים הנדסיים בכל הדיסציפלינות האפשריות כגון:
  הנדסת כבישים, הנדסת תנועה ותחבורה, אדריכלות, אדריכלות נוף, הנדסת חשמל ותאורה, הנדסת בניין וגשרים, הנדסת מים וביוב ועוד
 

השירות שלנו כולל:

 • בניית וכתיבת תעריפי תכנון לכל הדיסציפלינות האפשריות ולכל היבט תכנוני
 • הגדרת תוצרי התכנון בכל הדיסציפלינות השונות
 • קביעת כללי יסוד מנחים לקביעת שכר המתכננים תוך התבססות על תעריפים מקובלים
 • עריכת תחשיב שכר המתכנן בכל דיסציפלינה בפרויקט לצורך בחירת מתכנן עפ”י איכות והנחה
 • בדיקת מכרזים, הצעות מחיר, ניתוחי שכר ובקשות להגדלת שכר של מתכננים, כולל אישורי חשבונות
 • ליווי התנהלות כספית של הפרויקט מול המתכננים בנושאים כגון: חוזים, חשבונות, בקשות להגדלה ושינויים
 • כתיבת נוהל התקשרויות בין הגוף המזמין לבין המתכנן (מהנדס/ אדריכל)
 • גיבוש תהליכי עבודה ובקרה אל מול המתכננים
 • בניית כלים לחישוב שכר המתכנן
 • סיוע בקביעה ובבקרת תקציב התכנון של הפרויקט
 • ליווי וניהול פיננסי של הפרויקט בתקופת התכנון והביצוע
 • מתן חוות דעת מקצועית בתחום
 • בניית כלים לחישוב שכר המתכנן

בניית נוהל התקשרויות ליועצים ומתכננים

 • הכנת נהלים מנחים להכנת מסמכי ההתקשרות ולבחירת התעריפים.
 • בחינה של כל נושא ההתקשרויות באגף, כולל המלצות על בסיס היכרותנו רבת השנים עם גופים ציבורים ומוניצפליים אחרים לתהליכי העבודה.
 • סיוע בקביעת תהליכי התקשרות, משלב הפנייה ליועצים/ספקים ועד שלבי החשבונות בפרויקטים.
 • סיוע בהכנת מסמכים וטפסים בתחום ההתקשרות (עפ”י צורך ובמידה ויהיה צורך לשנות את המסמכים הקיימים).
 • הגדרת תכולת העבודה/תוצרי העבודה מהדיסצפלינות השונות לצורך קביעת השכר של היועצים/ספקים.
חברתנו מתמחה בבניית נוהל התקשרויות בנוסף למתן כלים בבניית תעריפי תכנון לרשויות מקומיות וגופים ציבוריים, נוהל התקשרויות הכולל את עקרונות הפעלת ההתקשרויות מול היועצים/ספקים/קבלנים של הגוף הציבורי/הרשות המקומית או האגף הרלוונטי.

יעוץ ובדיקות כלכליות לרשויות מקומיות וחברות כלכליות

 • לחברת מנוף לעסקים ניסיון רב בתחום הניתוחים הכלכליים לרשויות מקומיות כגון:

  • בדיקות היתכנות כלכליות של פרויקטים מגוונים (כגון: פרויקטי נדל”ן, הקמת מסוף אוטובוסים, חניון עירוני וכו’)
  • בדיקות כלכליות כגון: בדיקות כדאיות שונות, חלופות למודלי מימון, קביעת אמות מידה פיננסיות, תקציב מול ביצוע, תקציב ותמחיר, הערכות שווי.
  • בדיקת כדאיות של פרויקטי תמ”א 38 שונים
  • בדיקות כדאיות בין פרויקטים מתחרי משאבים ברשות
  • בניית תזרים מזומנים צפוי לפרויקט נדל”ן ו/או פרויקט תשתיות
  • בניית החלק הכלכלי במכרזים
  • הכנת תחשיבים כלכליים להיטלי פיתוח ואגרות
  • הכנת חוות דעת כלכלית של “קול קורא” המיועדים לרשויות מקומיות.
  • כתיבת תכנית אסטרטגית לצורך הקמת חברות כלכליות עירוניות.

חברתנו מתמחה במתן כלים לבניית תעריפי תכנון ולבחינת הצעות מחיר ותמחורים של פרויקטים בתחום ההנדסה האזרחית והאדריכלות.
כלים אלו מסייעים למזמין העבודה בבדיקת הצעות המחיר או הגשת המכרזים והתמחורים השונים של המתכננים, כולל השוואה אל מול התעריפים המקובלים.
מלקוחותינו נמנים: משרדי ממשלה, עיריות, מועצות מקומיות, חברות כלכליות וגופים ממשלתיים.