כל הדרכים לניהול תזרים מזומנים נכון בעסק שלך

תזרים מזומנים משפיע באופן מהותי על אורך הנשימה הפיננסי של העסק, ועל יכולת החברה לבצע עסקאות מבלי לפגוע בהוצאותיה השוטפות. מכאן שהתנהלות פיננסית נכונה דורשת שליטה על התזרים של העסק, לא אחת באמצעות ייעוץ וסיוע של ניהול כספים חיצוני.

להימנע ממחסור בתזרים מזומנים

לעיתים קרובות חברות אינן יכולות לבצע עסקאות חשובות וכדאיות, רק בגלל מחסור בתזרים מזומנים. כך לדוגמא, ייתכן מצב שבו לאחר תקופה ממושכת מגיעה הזמנה גדולה על ידי לקוח, הדורשת רכישת חומרי גלם במזומן מהספק, ואולם, לבעלי העסק אין אפשרות לממש את העסקה וזאת בגין מחסור במזומנים. המחסור לרוב נובע מגישת ניהול כספים לקויה של העסק, מה שבסופו של דבר פוגע בתדמיתו ומביאו לא פעם להתפשר על הלוואות בתנאים גרועים, או כאמור מונע לחלוטין את ביצוע העסקה. הווה אומר, שלניהול תזרים מזומנים יש השפעה ישירה על פעילות העסק ועל יכולתו להתפחת ולצמוח. 

ניהול תזרים מזומנים

חשוב להבין כי ניהול תזרים מזומנים אינו יכול להתבצע באמצעות הישענות בלעדית על דפי חשבונות של בנקים או דף אקסל פשוט. זאת מאחר שכלים אלו אינם מספקים נתונים מדויקים אודות מצב העסק. ניהול נכון של תזרים מזומנים נערך באמצעות בניית מודל ניהול לחיזוי תזרים בהתאם למאפייני העסק, המוטמע בתוכנת הנהלת חשבונות ו/או אמצעים נוספים שמעודכנים מידי יום ביומו, ומבוקרים על ידי גורם ניהולי מתאים.  גורם זה עשוי להיות מנהל כספים, חשב של העסק או מומחה חיצוני שבאמתחתו הידע לבניית תחזיות ריאליות ואפקטיביות של תזרים המזומנים. חשוב מאוד שניהול התזרים ייערך ברמה היומיומית והשבועית, עד לתקופה של מס’ שבועות וחודשים קדימה. הניהול והמעקב השוטפים יצביעו על אפשרות של מחסור במזומנים בעתיד, ויאפשרו לעסק להיערך בהתאם כדי למנוע מצב זה. ההיערכות כוללת בין היתר שיפור גביה, צמצום השקעות והוצאות שוטפות, הקטנת מלאי העסק והגדלת היקף מכירותיו.

שיתוף הבנק בחיזוי תזרים מזומנים

נדבך חשוב נוסף בניהול תזרים מזומנים טמון בשיתופו של הבנק, המהווה מקור מימון ואשראי מרכזי של העסק. כפועל יוצא מכך, מומלץ לשתף את נציג הבנק שעימו אתם עובדים בתכנון תחזית תזרים המזומנים, הכוללות גם את  נקודות התורפה והחוזק. שיתוף פעולה זה יציג את העסק כאחראי ורציני בפני הבנק, ויאפשר גמישות רבה יותר בהתאמת מסגרות אשראי והסדרי הלוואות עכשוויים ועתידיים.

ידע נדרש לניהול תזרים מזומנים

על מנת לנהל תזרים מזומנים מדויק ואפקטיבי יש צורך בידע רלוונטי בתחומי ניהול ספרי חשבונות, היכרות עם תוכנות לניהול חשבונות, ויכולות להפיק תחזיות גרפיות ותזרימיות. בנוסף, יש להבין  באופן יסודי ומעמיק את ההתנהלות הפיננסית של העסק ומשמעויותיה, כמו השפעת רכיב הוצאות ורכיב הכנסות על תזרים המזומנים. כמו כן, יש לדעת כיצד להתמודד עם קשיים וחוסר בתזרים מזומנים עכשווי או עתידי. מעבר לכך, יש להכיר את תנאי האשראי המקובלים בענף שבו העסק פועל, ולהיות בעלי יכולת התנהלות טובה מול המערכת הבנקאית. לא אחת, ידע זה אינו מצוי באמתחתה של מצבת כוח האדם של החברה, ולרוב יותר משתלם לקבלו באמצעות שירותים של גורם חיצוני מקצועי.

ניהול נכון ומקצועי של תזרים מזומנים

מצב של מחסור בתזרים המזומנים, שלעיתים קרובות הינו בעל השפעה קריטית על הצלחת העסק, ניתן בהחלט למניעה באמצעות ניהול כספים במיקור חוץ. מדובר בניהול כספים מקצועי ואיכותי המסייע בתכנון נכון של התזרים בטווח הקצר והארוך כאחד, ומשפיע על קבלת החלטות ניהוליות שוטפות בתחומים רבים כמו ניהול ספקים, שיפור הגביה, ניהול בנקים ובקרת הוצאות.

כמו כן, ניהול נכון של תזרים מזומנים משפר את יכולת העסק לתכנן מהלכים והשקעות בטווח הקצר והארוך, ומפחית את התלות שלו בקבלת הלוואות מבנקים ומגורמים חיצוניים אחרים. למעשה,  מדובר בסיוע מקצועי חשוב ביותר, שלא אחת משמש מנוף לעסקים ועושה את כל ההבדל בין הצלחה לכישלון.

אודות מנוף

הצלחה דורשת הליכה מודעת לעבר המטרה, זה נכון לכל תחום בחיים- וכמו כן בתחום העסקי כלכלי.
ראייה כלכלית נכונה של ההווה והגדרת הצעדים הכלכליים לצמיחה, נדרשת בכל עסק ובאופן שוטף.
הרגע האהוב עלינו הוא הסיפוק כשאנחנו רואים אצל הלקוחות שלנו כשעמדו ביעד שלהם וכשהם מבינים שהם מתממשים ומתקדמים לעבר פוטנציאל חדש.
אנחנו נהנים מכל יום בו אנחנו זוכים להעביר מהידע שלנו ולהצמיח אחרים.
זאת דרך החשיבה בחברה שלנו, ובכל אחד ואחד מהעובדים שלנו.
אנחנו רואים את עצמנו כחלק מהעסק של הלקוחות שלנו ושותפים איתם לעשייה.

מאמרים אחרונים