תחומי
התמחות

למנוף התמחות ייחודית לסקטור העסקי- פרטי
ולסקטור הציבורי- ממשלתי.
בכל תחום אנחנו מטפחים אנשי מקצוע בעלי ניסיון ספציפי ויכולות מקצועיות ובין אישיות גבוהות.
הפיקוח הצמוד והאחריות שלנו  מקנה פתרון אולטימטיבי לאתגרים והצרכים הכלכליים בארגון, שקט נפשי וחיסכון במשאבים.

מנהלי כספים
וניהול כלכלי לעסקים

מנהלי כספים וחשבות במיקור חוץ, מעקב ניהול ובקרה כלכלית, ניהול בנקים,רווחיות, דוחות וניתוח אנליטי, ניהול סיכונים, תכנית יעדים, ייעוץ עסקי

פתרונות למחלקות
כלכליות

מיקור חוץ של עובדים מתחום הכלכלה והפיננסים, החלפה לחל"ד וכדומה, ניתוח אנליטי למחלקות השונות, הצבת עובדים/צוותים, ליווי פיקוח והדרכות

ייעוץ
כלכלי

תכנית עסקית, הערכות שווי, בניית תקציב שנתי ותכנית ייעדים, תמחור נכון למוצרים ושירותים,בקרה תקציבית, ניתוחים כלכליים,ביקורת פנים

ניהול התקשרויות ותעריפי
תכנון לגופים ציבוריים

ייעוץ בנושא תעריפי תכנון, בנית תעריפים ונהלי התקשרות, הכנת מכרזי תכנון, ניהול מאגרי מתכננים

ייעוץ כלכלי
ברשויות וגופים ציבוריים

בדיקות כלכליות לפרוייקטי בינוי, נדל"ן ותשתיות, בחינות כדאיות, שירותי כלכלן למנהלות הסכמי גג