ניהול התקשרויות ותעריפי
תכנון לגופים ציבוריים

מעל 20 שנות ניסיון ועבודה עם מגוון משרדי ממשלה, גופים ציבוריים, עיריות ורשויות מקומיות. אנו מביאים איתנו מומחיות גדולה מאוד בתחום יעוץ תעריפי התכנון, וניהול ההתקשרויות 

היכרות מעמיקה ומקצועית בתהליכי העבודה, במגדיר המשימות וידע נרחב בכל התעריפים ובכל הדיסציפלינות השונות. 

תעריפי תכנון
ייעוץ

לצוות של מנוף ידע נרחב מאוד בתחום תעריפי התכנון, ובהתאמת שכר התכנון לפי המשימות שהוגדרו בתעריף. צוות מנוף עוסק בכתיבת תעריפי תכנון עבור משרדי ממשלה לכלל שלבי התכנון ולכל הדיסציפלינות כולל מגדיר משימות.  

אנו עוסקים בכתיבת נוהל התקשרויות עבור רשויות מקומיות, ובמתן חוות דעת מקצועית להצעות מחיר וניתוחי שכר מתכננים. 

 

 

ניהול התקשרויות ובדיקת ניתוחי שכר תכנון

הכלכלנים של מנוף עוסקים במתן שירות שוטף לגופים הציבוריים ומנהלים עבורם את ההתקשרויות מול המתכננים. הליווי כולל בדיקת ניתוחי שכר תכנון עפ"י כלל התעריפים הקיימים בשוק, בדיקת הגדלות ושינויים, בדיקת חשבונות וניהול החוזים, הגשה לאישור בועדות וסיוע בהכנת מכרזים. 
לצוות מנוף ידע נרחב בתחום התכנון ואנו מלווים פיננסית מאות פרויקטים של משרדי ממשלה, גופים ציבוריים רבים ורשויות מקומיות. 

תכנות יעודיות ומאגרי מתכננים

לצוות מנוף מומחיות ייחודית בתעריפי תכנון וכמו כן ידע וניסיון בתכנות השונות הקיימות בתחום כמו: מניפה, דקל, פריוריטי , מרכבה ועוד.. 
אנחנו מסייעים בכל מה שקשור לניהול ובנייה של מאגרי יועצים וטיוב הנתונים המאפשר מערכת מידע נגישה ליועצים ומתכננים בכל פרויקט. 

 

הסכמי גג גופים מוניציפליים

למנוף ניסיון רב והיכרות עמוקה בניהול כלכלי ותקציבי של פרויקטים עבור מנהלת הסכמי הגג בגופים מוניציפאליים שונים.