רוצה לקנות או למכור חברה? להלן השיטות לתמחור וחישוב שווי חברה

שיתוף ב facebook
שיתוף ב linkedin

תמחור והערכת שווי חברה לצורך מכירה או קניה, אינם מורכבים רק מהשווי הפיננסי הגולמי של העסק (הכנסות מול הוצאות) אלא כוללים אף תחומים שהינם קשים לכימות  כגון: מוניטין, זכויות על פטנטים (שנרשמו על שם החברה), קניין רוחני וכד’. לאור הנושאים הרבים שיש לקחת בחשבון, מומלץ להיעזר בתהליך התמחור והערכת השווי בכלכלן המתמחה בתחום מכירת חברות.

ישנן מספר שיטות לחישוב שווי חברה, לכל אחת מהן יתרונות וחסרונות, ולעיתים, חישוב השווי של אותה חברה בכל אחת מהשיטות, תניב תוצאה שונה לגמרי.

הנה הבולטות שבהן:

Discounted Cash Flow – שיטת היוון תזרימי מזומנים – (D.C.F)

נחשבת לשיטה המקובלת ביותר כיום לצורך הערכת שווי חברות. בניתוח מסוג זה, הנחת המוצא היא שמטרתו העיקרית של משקיע בעסק הינה להפיק ממנו את מקסימום התמורה הכספית וכי אם החברה “בריאה” היא מניבה הכנסות, בעוד שאם היא “חולה”, לא רק שלא תפיק הכנסות, אלא אף תגרור הוצאות לצורך “הבראתה”.

מאחר ושיטה זו נסמכת על פעילות עתידית של החברה, בשיטה זו נוהגים להשתמש לצורך הערכת חברות אשר פועלות ומתפקדות כ”עסק חי”. שיטת ה-DCF מתאימה לשימוש בתחומים שאינם בעלי תנודתיות גבוהה, ולכן אינה מתאימה, למשל,  לענף הנדל”ן.

 

Multiplier – שיטת המכפיל

בניתוח שווי מסוג זה, הנחת המוצא היא כי השוק מתמחר באופן דומה נתונים פיננסיים של חברות אשר עוסקות באותם התחומים בהם עוסקת החברה המוערכת. על פי גישה זו, שוויה של חברה נקבע ע”י הכפלת הרווח החשבונאי החזוי שלה במכפיל רלוונטי.

המכפילים מתחלקים למספר סוגים:

  • מכפיל הכנסות – Income Multiplier – היחס שבין שווי השוק של כל מניות החברה לבין סך כל ההכנסות (או המכירות) שהיו לחברה בגילום שנתי.
  • מכפיל רווח נקי – מחושב כשווי השוק של החברה/הרווח הנקי שלה.
  • מכפיל EBIT – Earnings Before Interest, Taxes – רווח לפני הוצאות מימון ומסים. הרווחים שנשארו לחברה לאחר תשלום כל הוצאותיה, פרט לריבית ולמסים.
  • מכפיל EBITDA – Earnings Before Interest, Taxes, Amortization מכפיל רווח תפעולי תזרימי, לפני הוצאות מימון, מסים, פחת והפחתות.

 

Net Asset Value – שיטת שווי הנכסים הנקי (NAV)

השיטה מתבססת על שווי נכסי החברה בניכוי התחייבויותיה, כפי שהם משתקפים במאזן שלה. שיטת זו מקובלת בעיקר להערכת שוויין של חברות בפירוק, חברות אחזקה וחברות נדל”ן.

 

נתונים נוספים שכדאי לקחת בחשבון בהערכת שווי החברה:

  • חובות החברה – חובות ללקוחות (כלומר, לקוחות שילמו אך טרם קיבלו את הסחורה/ השירותים), חובות לבנקים (האם הקונה או המוכר לוקחים על עצמם חובות אלו).
  • התחייבויות מספקים.
  • מלאי בחברה – מכונות וציוד קבוע, מלאי למכירה, ריהוט ומחשוב וכו’.
  • עובדי החברה – האם נשארים לעבוד בחברה? ובאלו תנאים? כמו כן, יש לסגור את כל החובות, וההתחשבנות מולם (פיצויים, קופות, בונוסים וכו’).
  • זכויות על פטנטים והשווי שלהם.
  • מוניטין.

 

לסיכום:

יש מספר אפשרויות או שיטות לתמחור חברה, יש לבחור בשיטה הנכונה לסוג העסק הנמכר. כמו כל צעד משמעותי בחייך, גם מכירת עסק/חברה היא עניין רציני שיש להשקיע בו מחשבה מעמיקה, ללמוד את הנושא היטב לפני שמבצעים אותו ולהיעזר באנשי המקצוע המתאימים מטעמך. ליווי של יועץ עסקי, מומחה או יועץ כלכלי מנוסה יכול לסייע לך בקביעת המחיר שאותו ניתן לדרוש עבור העסק. בכל מקרה, יש להתייעץ עם אנשי מקצוע, כולל עו”ד (בנוגע לצדדים המשפטיים של העיסקה), על מנת לבצע אותה על הצד הטוב ביותר.

אודות מנוף

הצלחה דורשת הליכה מודעת לעבר המטרה, זה נכון לכל תחום בחיים- וכמו כן בתחום העסקי כלכלי.
ראייה כלכלית נכונה של ההווה והגדרת הצעדים הכלכליים לצמיחה, נדרשת בכל עסק ובאופן שוטף.
הרגע האהוב עלינו הוא הסיפוק כשאנחנו רואים אצל הלקוחות שלנו כשעמדו ביעד שלהם וכשהם מבינים שהם מתממשים ומתקדמים לעבר פוטנציאל חדש.
אנחנו נהנים מכל יום בו אנחנו זוכים להעביר מהידע שלנו ולהצמיח אחרים.
זאת דרך החשיבה בחברה שלנו, ובכל אחד ואחד מהעובדים שלנו.
אנחנו רואים את עצמנו כחלק מהעסק של הלקוחות שלנו ושותפים איתם לעשייה.

מאמרים אחרונים