מהו תקציב בנייה? עריכתו, ניהולו וחשיבותו?

שיתוף ב facebook
שיתוף ב linkedin

ניהול פרויקט בניה ללא תקציב , הינה פעולה חסרת אחריות שתביא לסטייה בהוצאות הבנייה של עשרות אחוזים (כלומר מאות אלפי ₪) ותגרום להתרסקות כלכלית של הפרויקט.
כשם שלא נבנה בית ללא תוכניות אדריכליות והנדסיות, כך לא ננהל בניה ללא תקציב.

ניהול פרויקט בניה ללא תקציב, הינה פעולה חסרת אחריות שתביא לסטייה בהוצאות הבנייה של עשרות אחוזים (כלומר מאות אלפי ₪) ותגרום להתרסקות כלכלית של הפרויקט.
כשם שלא נבנה בית ללא תוכניות אדריכליות והנדסיות, כך לא ננהל בניה ללא תקציב.

ממה מורכב התקציב?

קובץ התקציב הינו קובץ אקסל המכיל את כל ההוצאות של פרויקט הבנייה, החל מההוצאה על השלד ועד להוצאה של הגינה, אגרות הבנייה, חיבור לחב’ החשמל, שכר מתכננים ומכשירי החשמל (כן, גם זה חלק מהתקציב).

הגיליון המרכזי הינו גיליון הסיכום, המרכז את ההוצאות של הסעיפים ושל הגיליונות הנוספים. קיימים גיליונות נוספים אשר מסייעים לנו בחישוב החלקים העיקריים בהוצאה (כגון: אלומיניום, אינסטלציה, חשמל ועוד’) והינם מקושרים לגיליון המרכזי.

הקובץ מורכב מכתבי כמויות לחומרים השונים, וסעיפים אשר מאפשרים לנו ליצור סימולציה ושינויים גמישים בתקציב (לפי שינוי שטחים ושינוי עלויות במ”ר), ובהתאם לכמות הכסף העומד לרשותנו (או שהוקצב לפרויקט).

הדרך הנכונה לבנות קובץ תקציב הוא השילוב של הרצוי למצוי, כלומר מצד אחד להיאחז בסעיפי ההוצאות הבסיסיים שאותם חייבים להוציא, ומצד שני, לקחת את סכום הכסף העומד לרשותנו ואותו לחלק לסעיפים השונים.

ישנם רבים המתקצבים את כל הסעיפים ללא קשר לסכום הכסף העומד לרשותם ובכך מביאים עצמם לחריגה תקציבית כבר בשלב בניית התקציב. על מנת לבנות תקציב הקרוב ביותר למציאות, עלינו להכניס את כל סעיפי ההוצאות גם אם ערכם הכספי נמוך.

יש לזכור שקובץ התקציב הוא קובץ מנחה בלבד והוא איננו מבטיח עמידה בתקציב ללא חריגות, זאת משימתו של מי שמנהל את הפרויקט. התקציב כשלעצמו, רק מנחה אותנו כמה כסף יש לנו עבור כל סעיף ולא דואג שלא נסטה מהמצוין בו במהלך הבנייה.

עדכון התקציב

יש לעדכן את התקציב מספר פעמים במהלך הבנייה, וזאת מכיוון שבמהלך הבנייה נחשפים הבונים לאפשרויות רחבות יותר של האלמנטים בבית, להבנה גדולה יותר בפרטי הפרטים, ולהבנה עם עצמם במרכיבים שברצונם להרכיב את הבית .
את התקציב הראשוני (ראשוני מאוד) – נבנה במקביל לעבודת התכנון של האדריכל. העדכון המשמעותי הראשון נערך עם סיום התכניות והגשתן לוועדה המקומית.
עדכון שני – עם תחילת הבנייה ועבודות השלד
והעדכון האחרון – עם סיום עבודות השלד או כחודש לאחר מכן.

בקרה תקציבית

מלאכת אכיפת התקציב, קשה ממלאכת בניית התקציב, בניית הקובץ הינה פעולה תבניתית מסודרת לארגון וריכוז הוצאות הפרויקט, ואין בה שילוב של החלטות, דילמות ופתרונות.

בבקרה תקציבית, מעדכנים את ההוצאות שכבר יצאו (או שחושבים להוציא) ובאם קיימת סטייה, בודקים אפשרויות לשינוי החלטות והורדת התקציב מסעיפים אחרים שעלינו להוציא. (לדוגמא: בתקציב הראשוני החלטנו על ריצוף בעלות של 150 ₪ למ”ר ובמהלך הבנייה הוצאנו לפי 300 ₪ למ”ר. מה קורה עכשיו? מהיכן חוסכים כדי שלא לסטות מהתקציב?)

בתקציב יש להכניס סעיף בלתי צפוי, שהוא למעשה כל דבר שאין ביכולתנו לצפותו מראש, וגם אותו יש לתמחר בתקציב.

שירות נוסף – חוזים והתחשבנות

  • עזרה בהכנת חוזים אל מול קבלנים ובעלי מקצוע, כולל פרוט העבודה, לוחות זמנים, מפרט וכתב כמויות, במידת הצורך.
  • עריכת חשבונות חלקיים לתשלום, עם התקדמות עבודת הביצוע וכולל מעקב אחר התשלומים אל מול החוזה.

אודות מנוף

הצלחה דורשת הליכה מודעת לעבר המטרה, זה נכון לכל תחום בחיים- וכמו כן בתחום העסקי כלכלי.
ראייה כלכלית נכונה של ההווה והגדרת הצעדים הכלכליים לצמיחה, נדרשת בכל עסק ובאופן שוטף.
הרגע האהוב עלינו הוא הסיפוק כשאנחנו רואים אצל הלקוחות שלנו כשעמדו ביעד שלהם וכשהם מבינים שהם מתממשים ומתקדמים לעבר פוטנציאל חדש.
אנחנו נהנים מכל יום בו אנחנו זוכים להעביר מהידע שלנו ולהצמיח אחרים.
זאת דרך החשיבה בחברה שלנו, ובכל אחד ואחד מהעובדים שלנו.
אנחנו רואים את עצמנו כחלק מהעסק של הלקוחות שלנו ושותפים איתם לעשייה.

מאמרים אחרונים